Hotline – 0707 09 0008

Subaru Forester

MẪU XE GIÁ BÁN LẺ ƯU ĐÃI
Subaru Forester i -L  1.128.000.000 VNĐ Vui Lòng Liên Hệ
Subaru Forester i -S 1.218.000.000 VNĐ Vui Lòng Liên Hệ
Subaru Forester EyeSight    1.288.000.000 VNĐ Vui Lòng Liên Hệ

Subaru Outback

MẪU XE GIÁ BÁN LẺ ƯU ĐÃI
Subaru Outback Eyesight 1,868,000,000 VNĐ Vui Lòng Liên Hệ

Hotline – 0707 09 0008